Address
Transformatorshchykiv st., 101
Zaporizhzhya
Ukraine
Phone
+38 (095) 431-36-43
Mobile
+38 (068) 179-35-46

Miscellaneous Information

Miscellaneous Information

Social Networks:

The Temple on the Map

Prabhupāda Radio

Hare Krishna Community Radio